תהליך פתיחת חשבון בנק ביוון

רכישת נכס ביוון כתושב חוץ, מחייבת חשבון בנק ביוון. אנו נלווה אתכם בתהליך. לצורך פתיחת החשבון, יש להכין מסמכים עפ"י דרישות  התקן של האיחוד האירופי. רשימת המסמכים יכולה להשתנות מבנק לבנק, ולעיתים היא עשוייה להיות שונה גם בין סניף לסניף באותו בנק. בכל מקרה, דרישות הבנק תמיד יעמדו בתקן של האיחוד האירופי.כל רוכש נכס נדרש להמציא את רשימת המסמכים עם כל פרטיו. לדוגמא, אם הנכס נרשם על שמו של יותר מרוכש אחד, למשל בני זוג, כל אחד מבני הזוג ימלא וישלח את רשימת הטפסים עם שמו ופרטיו.

להלן רשימת הטפסים:

1. הוצאת תמצית רישום מקוצרת ממשרד הפנים

יש שתי דרכים בהן ניתן להנפיק תמצית רישום מקוצרת.

  • דרך אחת: לגשת למשרד הפנים הקרוב לביתכם ולבקש תמצית רישום מקוצרת. (חשוב לוודא שהכתובת המעודכנת במשרד הרישום היא כתובתכם הנוכחית). לבעלי תעודת זהות ביומטרית, יש אפשרות לגשת לסניף סופרפארם שבו מוצבת מכונה אוטומטית ל משרד הפנים ולהנפיק תמצית מקוצרת באופן עצמאי.    
  • דרך נוספת: בקישור הבא: ניתן להזמין אינטרנטית תמצית רישום ממשרד הפנים. משרד הפנים ישלח אותה לכתובתכם באמצעות הדואר,בתוך שלושה שבועות. להלן הקישור:

2. טופס תיעוד מקצועי

יש להחתים את הטופס המצורף ע"י רואה חשבון. על רואה החשבון לחתום על הטופס בחתימה ידנית בתוספת חותמתו כרואה החשבון. מומלץ למלא את הטופס באנגלית. להלן קישור לטופס וטופס  לדוגמא:

3. טופס המלצה מהבנק בישראל- Bank Recommendation of an individual

עליכם לבקש מהבנק שלכם המלצה הכתובה באנגלית. ההמלצה צריכה לכלול את:

   • התאריך פתיחת החשבון. 
   • המלצה שאתם לקוחות טובים 
   • פירוט יתרות, כולל: ניירות ערך, פיקדונות, וכד' חשוב שההמלצה תהיה על נייר פירמה של הבנק עם חותמת של הבנק וחתימה של נציג מהסניף.

4. תנועות עו"ש

עליכם להציג תנועות עו"ש של חשבון הבנק מ 12 החודשים האחרונים. הפורמט צריך להיות באנגלית ובקובץ PDF

5. טופס פרטים עבור פתיחת מס מס

עליכם למלא את הטופס באנגלית, ולהקפיד על פרטים מדוייקים.

להלן קישור לטופס וטופס דוגמא

6. צילום דרכון

יש להקפיד על צילום דרכון בצבע או סריקה בצבע באיכות טובה.

7. הצהרת מס שנתית.

 • במידה שאתם שכירים, עליכם להוציא טופס 106
 • במידה שאתם עצמאים עליכם לבקש מרואה החשבון שלכם להוציא עבורכם מסמך באנגלית שבו הוא מציין מה היתה הכנסתכם בגין שנת המס האחרונה וכן את סכום המס ששולם בגין אותה הכנסה. על רואה החשבון לחתום על המסמך בתוספת חותמתו כרוא"ח. 

להלן קישור למסמך ודוגמת מסמך:

8. חשבון טלפון:

 • אם אתם משלמים את חשבון הטלפון הנייד שלכם בעצמכם, עליכם להמציא חשבונית טלפון על שמכם שבא יופיע שמכם ומספר הטלפון שלכם.
 • אם אדם אחר משלם על חשבון הטלפון שלכם (בן משפחה, מעסיק וכד'), 
  • עליו להציג חשבונית טלפון, אשר בה מופיע גם מספר הנייד שלכם
  • בנוסף עליו לחתום על הצהרה שהוא משלם את חשבון הטלפון שלכם. 

להלן קישור לטופס הצהרה של אדם פרטי וכן טופס דוגמא

השווה מקומות אירוח

לְהַשְׁווֹת