תנאים

מבוא

התנאים וההגבלות הסטנדרטיים של האתר הנכתבים בדף אינטרנט זה ינהלו את השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו, שם האתר הנגיש בכתובת greeceinvests.com.

תנאים אלה יחולו במלואם וישפיעו על השימוש שלך באתר זה. על ידי שימוש באתר זה, הסכמת לקבל את כל התנאים וההגבלות הכתובים כאן. אין להשתמש באתר זה אם אינך מסכים עם אחד מהתנאים וההגבלות הסטנדרטיים של האתר.

קטינים או אנשים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להשתמש באתר זה.

זכויות קניין רוחני

מלבד התוכן שבבעלותך, לפי תנאים אלה, newstylesstore.com ו/או מעניקי הרישיונות שלה הם הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני והחומרים הכלולים באתר זה.

ניתן לך רישיון מוגבל רק למטרות צפייה בחומר הכלול באתר זה.

הגבלות

אתה מוגבל במפורש מכל הדברים הבאים:

פרסום כל חומר באתר בכל מדיה אחרת;
מכירה, רישוי משנה ו/או מסחור אחר של כל חומר באתר;
ביצוע פומבי ו/או הצגת כל חומר באתר;
שימוש באתר זה בכל דרך שהיא או עשויה להזיק לאתר זה;
שימוש באתר זה בכל דרך המשפיעה על גישת המשתמש לאתר זה;
שימוש באתר זה בניגוד לחוקים ולתקנות החלים, או בכל דרך שהיא עלולה לגרום נזק לאתר, או לכל אדם או גוף עסקי;
עיסוק בכל כריית נתונים, איסוף נתונים, חילוץ נתונים או כל פעילות דומה אחרת ביחס לאתר זה;
שימוש באתר זה כדי לעסוק בכל פרסום או שיווק.
אזורים מסוימים באתר זה מוגבלים לגישה שלך ו-greeceinvests.com עשויה להגביל עוד יותר את הגישה שלך לכל אזור באתר זה, בכל עת, לפי שיקול דעת מוחלט. כל מזהה משתמש וסיסמה שיש לך לאתר זה חסויים ועליך לשמור גם על סודיות.

התוכן שלך

בתנאים וההגבלות הסטנדרטיים של האתר, "התוכן שלך" פירושו כל אודיו, טקסט וידאו, תמונות או חומר אחר שתבחר להציג באתר זה. על ידי הצגת התוכן שלך, אתה מעניק ל-newstylesstore.com רישיון בלתי בלעדי, עולמי בלתי חוזר, בר רישיון משנה להשתמש, לשכפל, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ אותו בכל מדיה ובכל מדיה.

התוכן שלך חייב להיות שלך ואסור לו לפלוש לזכויות של צד שלישי כלשהו. newstylesstore.com שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן שלך מאתר זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

אין אחריות

אתר זה מסופק "כמות שהוא", עם כל התקלות, ו-newstylesstore.com אינו מביע שום מצג או התחייבות, מכל סוג שהוא הקשור לאתר זה או לחומרים הכלולים באתר זה. כמו כן, שום דבר באתר זה לא יתפרש כמייעץ לך.

הגבלת אחריות

בשום מקרה, greeceinvests.com, ואף אחד מהנושאים, הדירקטורים והעובדים שלה, לא יישא באחריות לכל דבר הנובע או קשור בכל דרך שהיא לשימוש שלך באתר זה, בין אם חבות כזו היא במסגרת חוזה. newstylesstore.com, לרבות נושאי המשרה, הדירקטורים והעובדים שלה, לא יישא באחריות לכל אחריות עקיפה, תוצאתית או מיוחדת הנובעת או קשורה בכל דרך שהיא לשימוש שלך באתר זה.
שיפוי אתה משחרר בזאת את מלוא ההיקף של greeceinvests.com מכל ו/או כל התחייבויות, עלויות, דרישות, עילות תביעה, נזקים והוצאות הנובעות בכל דרך הקשורה להפרתך של כל אחת מהוראות תנאים אלה.

בר הפרדה

אם יימצא הוראה כלשהי בתנאים אלה כלא תקפה על פי חוק רלוונטי כלשהו, ​​הוראות אלה יימחקו מבלי להשפיע על שאר ההוראות כאן.
שינוי בתנאים
greeceinvests.com רשאי לשנות את התנאים הללו בכל עת כפי שימצא לנכון, ועל ידי שימוש באתר זה אתה צפוי לעיין בתנאים אלה על בסיס קבוע.

מְשִׁימָה

ה-greeceinvests.com רשאי להמחות, להעביר ולקבל קבלן משנה של זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי תנאים אלה ללא כל הודעה. עם זאת, אינך רשאי להמחות, להעביר או לקבל קבלן משנה של כל זכויות ו/או מחויבויות שלך על פי תנאים אלה.

ההסכם כולו

תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בין greeceinvests.com לבינך ביחס לשימוש שלך באתר זה, ומחליפים את כל ההסכמות וההבנות הקודמות.

חוק וסמכות שיפוט

תנאים אלה ינוהלו ויפורשו בהתאם לחוקים של מדינת המדינה, ואתה נכנע לסמכות השיפוט הלא-בלעדית של בתי המשפט של המדינה ובתי המשפט הפדרליים הממוקמים במדינה לצורך פתרון כל מחלוקת.

תרגיש חופשי ליצור קשר איתנו
תמיכת לקוחות 24/7

השווה מקומות אירוח

לְהַשְׁווֹת